Bayaran Yuran Konvokesyen

  1. Yuran Majlis Konvokesyen RM350.00. Tarikh akhir pembayaran Yuran Majlis Konvokesyen adalah pada 30 November 2023.

  2. Bayaran Yuran Majlis Konvokesyen perlu dibuat secara dalam talian dengan melayari laman web konvokesyen dan memilih pautan Sistem Pengesahan Kehadiran Graduan.

  3. Sebarang persoalan berkaitan proses bayaran, sila email kepada finance_konvo[AT] gapps.kptm.edu.my dengan SEGERA. Nyatakan nama, no kad pengenalan dan nombor telefon graduan di dalam email tersebut.

(PENTING: Graduan perlu mematuhi tatacara bayaran dan menjelaskan yuran majlis konvokesyen lebih awal bagi mengelakkan sebarang masalah kelewatan membuat pengesahan kehadiran)