Demo

Skrol dan Transkrip

Semua graduan hendaklah mengambil skrol dan transkrip masing-masing selepas sidang konvokesyen tamat pada hari yang sama di Dewan Perdana PICC.

alert PERINGATAN :
Skrol dan transkrip hanya akan diserahkan kepada graduan yang TIDAK MEMPUNYAI hutang dengan kolej masing-masing (data hutang adalah setakat tarikh semakan sebelum majlis) serta telah menjawab kaji selidik Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study) KPTM/KUPTM dan KPT. Oleh itu graduan adalah dinasihatkan untuk menyelesaikan semua hutang kepada pihak kolej selewat-lewatnya satu minggu sebelum majlis berlangsung.

Untuk menyemak kesahihan skrol anda, sila scan QR Code pada skrol menggunakan aplikasi MySijil di Google Play dan Apple App Store :

mysijil