Demo

Kriteria Penerima Anugerah

KOLEJ POLY-TECH MARA

anugerah platinum

Anugerah Platinum akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut:

- Merupakan graduan dari kumpulan Anugerah Khas Ketua Pegawai Eksekutif dan Anugerah Pingat Emas; DAN
Cemerlang dalam bidang kokurikulum.

anugerah emas

Anugerah Pingat Emas akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut:

Telah tamat bergraduat dalam tempoh pengajian minima yang ditetapkan; DAN
Merupakan pelajar yang mempunyai pencapaian akademik terbaik dari senarai bergraduat sesuatu program pada sesi konvokesyen berkenaan; DAN
Tidak pernah disabitkan dengan apa-apa tindakan disiplin oleh JKTP atau JKTAP.

 anugerah ketuapegawaieksekutif1

Anugerah Khas Ketua Pegawai Eksekutif akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut: :

Telah tamat bergraduat dalam tempoh pengajian minima yang ditetapkan; DAN
Berjaya memperolehi Anugerah Dekan pada setiap sesi pengajian; DAN
Tidak pernah disabitkan dengan apa-apa tindakan disiplin oleh JKTP atau JKTAP.

 

KOLEJ UNIVERSITI POLY-TECH MARA

anugerah berlian

anugerah nilambaiduri

anugerah naib canselor