Demo

Kriteria Penerima Anugerah

anugerah platinum

Anugerah Platinum akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut:

  • Merupakan graduan dari kumpulan Anugerah Khas Ketua Pegawai Eksekutif dan Anugerah Pingat Emas; DAN
  • Cemerlang dalam bidang kokurikulum.
anugerah emas

Anugerah Pingat Emas akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut:

  • Telah tamat bergraduat dalam tempoh pengajian minima yang ditetapkan; DAN
  • Merupakan pelajar yang mempunyai pencapaian akademik terbaik dari senarai bergraduat sesuatu program pada sesi konvokesyen berkenaan; DAN
  • Tidak pernah disabitkan dengan apa-apa tindakan disiplin oleh JKTP atau JKTAP.

 anugerah ketuapegawaieksekutif1

Anugerah Khas Ketua Pegawai Eksekutif akan diberi kepada pelajar yang layak dan menepati kriteria berikut: :

  • Telah tamat bergraduat dalam tempoh pengajian minima yang ditetapkan; DAN
  • Berjaya memperolehi Anugerah Dekan pada setiap sesi pengajian; DAN
  • Tidak pernah disabitkan dengan apa-apa tindakan disiplin oleh JKTP atau JKTAP.